همایش بین المللی میراث مشترک ایران و هند

آخرین مهلت ثبت نام: 20 مرداد ماه 1392

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات  : 15 مرداد

مهلت ارسال اصل مقالات : 25 مرداد  1392

زمان برگزاری: پنجشنبه 4 مهرماه 1392

مکان: شهر مقدس قم (دانشگاه مفید)

به دلیل استقبال گسترده از همایش بین المللی میراث مشترک ایران و هند، مهلت ثبت نام در همایش تا 20 مرداد 1392 تمدید شد.

آدرس سایت همایش

http://iiheritage.com/index.htm

/ 0 نظر / 17 بازدید