شماره دوازدهم

شماره دوازدهم فصلنامه در حال آماده سازی است.

این شماره ویژه نامه مغولان و ایلخانان است و بخش زیادی از مقالات به این موضوع اختصاص یافته است لذا می تواند اهمیت بسیاری داشته باشد.

/ 0 نظر / 19 بازدید