ارجاعات و ویرایش

 

با سلام و احترام

عموم کسانی که مقاله ارسال می کنند، ویرایش مقالات و ارجاعات بسیار مشکل دارد لطفا مقالات خود را برای چاپ سریعتر و همچمنین ارجاعات نیز تنها و تنها به روش زیر انجام گیرد. در غیر اینصورت مقالات به نویسنده ها ارجاع داده شده و در روند چاپ آنها وقفه ایجاد می گردد. 

شیوه نامه کامل در همین وبلاگ و در ابتدای مجله آمده است. 

ارجاعات: مآخذ باید به صورت درون متنی و به شیوه ذیل ذکر شوند:

ارجاعات در متن مقاله باید به شیوه داخل پرانتز (APA) باشد، به گونه ای که ابتدا نام مؤلف یا مؤلفان، سال انتشار و سپس شماره صفحه ذکر شود. شایان ذکر است که ارجاعات
می بایست به کارهای چاپ شده به همان زبان اصلی (فارسی یا انگلیسی) باشد. به عنوان نمونه: (مقیمی، 1388: 50) یا
(Williams, 2007: 27).

 منابع و ماخذ: شیوه نگارش مشخصات منابع و مراجع در انتهای مقاله براساس حروف الفبا بایستی به‌صورت الگوی ذیل باشد:

کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال نشر کتاب (در داخل پرانتز)، عنوان کتاب(Bold) ، محل انتشار، ناشر.

/ 0 نظر / 30 بازدید