پوزش

مجله پژوهش در تاریخ جهت پاره ای مسائل از اینکه شماره جدید با کمی تاخیر

آماده گشت پوزش می طلبد و دلیل آن نیز استعفای جناب آقای پرویز حسین طلائی و کم کاری ایشان در امر چاپ شماره سوم بوده است.

خوشبختانه با تلاشهای هیات تحریریه مجله و همکاری مسئولین محترم دفتر نشریات دانشگاه تهران تا آخر این هفته مجله آماده می گردد.

پژوهش در تاریخ

/ 0 نظر / 7 بازدید