کنگره بین المللی امامزادگان

 

 

 

محورهای کنگره

الف : نقش سیاسی امامزادگان

 • مبارزات سیاسی امامزادگان در ایران و جهان اسلام
 • بررسی قیام‌های امامزادگان در ایران و جهان اسلام
 • بررسی نقش سیاسی وجود امامزادگان و بقاع متبرکه در ایران و جهان اسلام


ب : نقش اجتماعی امامزادگان

 • امامزادگان و وحدت اجتماعی مسلمانان
 • نقش امامزادگان در توسعه امنیت ملی
 • امامزادگان و بیداری اسلامی
 • نقش امامزادگان در گسترش شهرنشینی
 • نقش امامزادگان در گسترش فرهنگ گردشگری


ج : امامزادگان و توسعه هنر اسلامی

 • بررسی جلوه‌های معماری امامزادگان و بقاع متبرکه
 • بررسی جلوه‌های هنرهای تزیینی امامزادگان و بقاع متبرکه
 • بررسی نقش امامزادگان در گسترش هنرهای اسلامی


د :نقش فرهنگی امامزادگان

 • امامزادگان و گسترش اسلام در جهان اسلام
 • نقش امامزادگان در گسترش تشیع در جهان اسلام
 • بررسی موقوفات و آثار فرهنگی اقتصادی وقف برای امامزادگان و بقاع متبرکه
 • امامزادگان و گسترش فرهنگ زیارت
 • نقش زیارت امامزادگان در مهندسی فرهنگی
 • امامزادگان و توسعه مراکز دینی و علمی
 • امامزادگان و ترویج فرهنگ شهادت
 • نقش امامزادگان در طریق عبودیت و بندگی
 • فلسفه زیارت امامزادگان و نقد و بررسی دیدگاه های مخالف
 • امامزادگان به عنوان کانون ترویج فرهنگ قرآن
 • راه کارهای عملی تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی
 • امامزادگان به عنوان کانون محبت و مودت اهل بیت عصمت و طهارت

آخرین مهلت دریافت چکیده مقالات

30\4\1392

آخرین مهلت دریافت اصل مقالات

15\5\1392


زمان برگزی کنگره
بیست و بیست و یکم شهریور 1392 همزمان با روز ملی تکریم امامزادگان
/ 0 نظر / 21 بازدید