شماره چهارم

فراخوان مقاله

مجله پژوهش در تاریخ برای شماره چهارم خود از محققان و دانشجویان گرامی دعوت به ارسال مقاله می نماید

بدین وسیله علاقمندان می توانند مقالات خود را تا پانزدهم آذرماه 1390 به نشانی مجله و یا از طریق پست الکترونیکی ارسال کنند

/ 0 نظر / 9 بازدید