شماره جدید

شماره دوم مجله پژوهش در تاریخ بسته شد

و تا هفته آینده ان شاءالله چاپ خواهد گردید. فهرست مقالات در پستهای بعدی به اطلاع خواهد رسید.

به اطلاع دانشجویان و محققان می رساند که

پذیرای مقالات علمی برای شماره های بعدی هستیم

 www.pazhoheshdartarikh.blogfa.com

 

/ 0 نظر / 9 بازدید