چهارچوب مجله

بسمه تعالی

نشریه علمی- خبری پژوهش در تاریخ، وابسته به انجمن علمی تاریخ دانشجویان دانشگاه تهران است که با هدف گردآوری اطلاعات و مطالب علمی تاریخی و علوم وابسته از طریق پژوهشهای علمی در بخش نشریات دانشجویی فعالیت می کند. مطالعه و پژوهش در موضوعات متفاوت تاریخی با روش های پژوهشی متناسب جهت شناساندن جنبه های ارزشمند و مفید علوم تاریخی از عمده وظایف این نشریه محسوب می شود.

اهداف نشریه:

1) بالا بردن سطح علمی دانشجویان رشته تاریخ از طریق مشارکت خود دانشجویان و همراهی اساتید تاریخ

2) ایجاد روحیه با نشاط در زمینه تحقیق و پژوهش در میان دانشجویان

3) درج مقالات برتر دانشجویان رشته تاریخ و تشویق  دانشجویان موفق

4) انعکاس و ثبت اخبار گروه و هسته علمی

5) کمک به خودباوری دانشجویان در جهت نوشتن مقالات علمی

6) آشنایی دانشجویان با تحقیقات علمی تاریخی

7) معرفی تازه های نشر در حوزه تاریخ و علوم وابسته

8) کمک به گسترش و نشر علم تاریخ و زمینه سازی برای باروری علوم تاریخی

جهت گیری نشریه علمی- خبری پژوهش در تاریخ

1) معرفی عالمانه ظرفیتهای پژوهشی تاریخ ایران و اسلام جهت بهره گیری محققان و پژوهشگران

2) طرح جنبه های مختلف مباحث تاریخی و تحقیقات در آن زمینه

3) زمینه سازی جهت شناسایی و تحقیق در عرصه های فراوش شده تاریخی

و...

امید است که با تداوم این نشریه و مساعدتهای مسئولین محترم، بتوان گامهای موثری در راه شناخت تاریخ و تمدن ایران اسلامی برداشت.

/ 0 نظر / 15 بازدید