یکسالگی

یکسالگی فصلنامه پژوهش در تاریخ گرامی باد

 

شماره پنجم و سری جدید فصلنامه تا اواسط اسفند آماده خواهد شد

پژوهشگران و محققان گرامی می توانند مقالات خود را تا 12 اسفند ارسال دارند

 رعایت موارد ویرایشی و ارجاعات در چاپ بهتر و سریعتر کمک خواهد کرد

/ 0 نظر / 7 بازدید