شماره چهارم

مجله پژوهش در تاریخ برای شماره چهارم خود 

از پژوهشگران و دانشجویان دعوت به عمل می آورد

بدین وسیله، علاقمندان می توانند آثار خود را به آدرس مجله و یا از طریق

ایمیل به دفتر مجله ارسال کنند

آخرین زمان برای داوری و چاپ در شماره چهارم، پایان آبان ماه 1390 است.

/ 0 نظر / 5 بازدید