شماره ششم

بدین وسیله به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند که

شماره ششم فصلنامه پژوهش درتاریخ مربوط به بهار 91

تا پایان این هفته بسته خواهد شد. از محققین دعوت می شود

تا پایان این هفته مقالات خود را ارسال کنند که در صورت تایید برای

شماره ششم در نوبت چاپ قرار گیرد.

/ 0 نظر / 6 بازدید