نشست سیاستگذاری فصلنامه

نشست سیاستگذاری فصلنامه در سال تحصیلی جدید

 

از کلیه پژوهشگران و دانشجویان عزیز دعوت می شود در این نشست 

حضور بهم رسانند.

زمان: سه شنبه 25/ 7/ 91 ساعت 14

مکان: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، طبقه سوم، کارگاه پژوهش گروه تاریخ دانشگاه تهران

/ 0 نظر / 8 بازدید