تشکر و قدردانی

مجله پژوهش در تاریخ با مساعدتها و کمکهای مسئولین محترم دانشگاه تهران در ادامه مسیر خود در حرکت است. اما در این میان یکی از کسانی که زحمات زیادی برای مجله داشته و دارند

سرکار خانم خرمی مسئول انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه تهران است

که ایشان با راهنمایی ها و مساعدتهایشان ما را در بالابردن سطح ارتقا مجله  یاری داده اند

مجله پژوهش در تاریخ کمال سپاس و قدردانی خود را از ایشان به جا آورده و آروزی توفیق هرچه بیشتر ایشان را از خداوند منان خواستار است.

/ 5 نظر / 7 بازدید
امین تریان

درود آقای دکتر بهنام فر! سپاس که به تارنمای من سر زدید. پیوند فصلنامه ی شما رو اضافه کردم. بسیار علاقه مند هستم با فصلنامه ی شما همکاری کنم. امیدوارم برای شماره چهارم این فرصت دست دهد. پیروز باشید!

امین تریان

درود آقای دکتر بهنام فر! سپاس که به تارنمای من سر زدید. پیوند فصلنامه ی شما رو اضافه کردم. بسیار علاقه مند هستم با فصلنامه ی شما همکاری کنم. امیدوارم برای شماره چهارم این فرصت دست دهد. پیروز باشید!

امین تریان

درود آقای دکتر بهنام فر! سپاس که به تارنمای من سر زدید. پیوند فصلنامه ی شما رو اضافه کردم. بسیار علاقه مند هستم با فصلنامه ی شما همکاری کنم. امیدوارم برای شماره چهارم این فرصت دست دهد. پیروز باشید!

امین تریان

درود آقای دکتر بهنام فر! سپاس که به تارنمای من سر زدید. پیوند فصلنامه ی شما رو اضافه کردم. بسیار علاقه مند هستم با فصلنامه ی شما همکاری کنم. امیدوارم برای شماره چهارم این فرصت دست دهد. پیروز باشید!