شماره سیزدهم

شماره سیزدهم آماده شده است و

تا چند روز آینده فهرست مقالات اطلاع رسانی می شود

تنها تاییده هایی مربوط به فصلنامه پژوهش در تاریخ است که با مهر انجمن و هماهنگی با مدیر مسئول باشد

مراقب نامه های بدون مهر باشید.

/ 0 نظر / 12 بازدید